Wikipedia:De kaffee/Arsjief190406

Op 19 april 2006 gearsjiveerd oet Wikipedia:De kaffee.

'nen Amtenaer op de Limburgse WikipediaBewirk

Leef lui, veer höbbe op 't memint drei sysops: Guaka, Cicero en iech zelf. 't Liek miech e good idee es eine vaan us drei ziech op meta kump vraoge um 'ne status es bureaucrat, hei "amtenaer" te neume. 'nen Amtenaer kin andere gebrukers tot sysop make. Wee wèlt en in wee stèlt geer vertrouwe? (lèste vraog ouch veur gebroekers die geine sysop zien). HaafLimbo Velim, non opto 11 sep 2005 15:22 (CEST)

Dat zou waal hendig zin, umdat veer dan veur dit soort zake neet miè aafhenkelik zouwe zin van de luuj op meta:, al zou zoa'ne amtenaer 't waarsjienlik (veurluipig) neet hendig druk kriege hie :-). Es doe diet wils doon, HaafLimbo, bèn iech natuurlik akkoord. cicero 11 sep 2005 23:06 (CEST)

OK, daan mèl iech miech heibij aon es kandidaot-amtenaer. Geer kint noe, es geer 'ne frequinte gebroeker vaan dees encyclopedie ziet, veur of tege miech appelere. HaafLimbo Velim, non opto 11 sep 2005 23:12 (CEST)


Iech sjtum veur :). Opmerking: Iech kreeg 'n waarsjuwing dat dees pagina te lank (moet mèt k!) ies. In de waarsjuwing sjteit dat de sjtökker (mv = + r!) beter nao 'n nuuj pagina kaffee2 ? kènne verplaats weure. --Aelske 14 sep 2005 16:34 (CEST)

Merci Aelske! Opm.: dat is vrij normaol, tot de sörver daoveur waorsjouwt. De meiste browsers kinne dat gemekkelik aon. Meh zowgaw 't tot nui topics kump zalle veer ins get vaan 't ajdste spöl goon archivere. O jeh, en die taolfoute, dao zal iech ouch ins get aon doen...;) HaafLimbo Velim, non opto 14 sep 2005 18:17 (CEST)

Ich stöm veur. BertK 14 sep 2005 19:30 (CEST)

Iech höb uuch vijf daog d'n tied gegeve bezwoer aon te teikene, liek miech wel genoog...;). Iech gaon miech noe veur bureaucrat/amtenaer aonmèlle. HaafLimbo Velim, non opto 16 sep 2005 17:25 (CEST)


't Is zoewied: vaanach heet Oscar miech tot amtenaer gemaak. Merci, Oscar, en veural merci veur uuch veur eur steun! HaafLimbo Velim, non opto 19 sep 2005 18:16 (CEST)

Een afdeling van de Wikimedia Foundation in NederlandBewirk

Als uitvloeisel van de bijeenkomst afgelopen zondag is er op http://nl.wikimedia.org nu zowel een voorstel voor een stichting als een voorstel voor een vereniging te lezen. De discussie die in deze kroeg een jaar geleden is gevoerd over vereniging of stichting, daarna een tijd op een pagina in de Wikipedianaamruimte heeft gestaan is een maand geleden verplaatst naar nl.wikimedia. Op nl.wikimedia zijn er twee pagina's met discussie over voors en tegens vereniging of stichting:

Op nl.wikipedia vind je nog nl:Wikipedia:IRC chat 6 mei 2005 over dit onderwerp met onder andere Angela, Jimbo, elian en Ryo van buiten Nederland.
Afgelopen zondag is bedacht om twee maanden uit te trekken om na te denken, te praten en te editen in conceptstatuten alvorens een volgende stap te zetten. Ik wil iedereen van harte uitnodigen die geinteresseerd is een afdeling van de WMF in Nederland of daar betrokken bij wil zijn kennis te nemen van die twee voorstellen, een duit in het zakje te doen voor wat betreft de discussie een vereniging of een stichting, of anderzins wensen, zorgen, vragen, suggesties en opmerkingen kenbaar te maken op nl.wikimedia.org. Dedalus 15 sep 2005 13:51 (CEST)

Deze tekst is hiernaartoe gekopieerd vanuit de Kroeg op nl.wikipedia door mij. - Galwaygirl 15 sep 2005 15:45 (CEST)

't wurd hoag tied dat die Hollender 'ns plat goan liëre. Meh ich zal 't effe veur uch verdutsje... Es oetvloeisel van de biejeinkoms aafgeloupe zondig is ter op http://nl.wikimedia.org noe zoawaal ein veursjtèl veur ein sjtichting es ein veursjtel veur ein vereiniging te leaze. De discussie die in dees kaffee ein joar geleije is geveurd euver vereiniging of stichting, daonao eine ganse tied op ein pagina in de Wikipedianaamruimte heat gesjtange is eine moandj trök gezat nao nl.wikimedia. Op nl.wikimedia zunt d'r twea pagina's mit discussie euver veur en teages vereiniging of sjtichting:

Op nl.wikipedia vings se auch nl:Wikipedia:IRC chat 6 mei 2005 euver dit ongerwerp mèt onger angere: Angela, Jimbo, elian en Ryo va boete Nederland.
Aafgeloupe zondig is bedach om twea maondj oet te trèkke om nao te dinke, te kalle en te sjangelere in conceptstatute alveurens eine volgende sjtap te zètte. Ich wil jeekerein van harte oetnuadige die geinteresseerd zunt in ien aafdeling van de WMF in Nederland of doa betrokke bie wille zeen, kinnis te nömme vaan die twea veursjtèller, eine duit in 't zèkske te doon veur wat betruf de discussie ein vereiniging of een stjichting, of anger wunsche, zörg, vroage, suggesties en opmerkingen kènbaar te make op nl.wikimedia.org. Dedalus 15 sep 2005 13:51 (CEST)

Dees tekst is hiejhaer gekopieerd vanoet de Kroeg op nl.wikipedia door mich. - Galwaygirl 15 sep 2005 15:45 (CEST)

En is in 't plat euvergezat in Sjènnes plat door Erik Creugers donderdig 15 september 2005 om 17:25 oer (CEST)

Dankjewel voor de vertaling. Sorry, maar ik beheers het Limburgs niet, bovendien was de tekst niet van mij. Als inwoonster van Nijmegen, met een vader uit Drenthe en een moeder uit Brabant, ben ik toch bezwaarlijk een Hollander te noemen... Of is dat een term die Limburgers aan alle niet-Limburgse inwoners van Nederland geven? Groeten, Galwaygirl 17 sep 2005 17:55 (CEST)
Absoluut, wiste dat neet daan? En 'ne boer is 'ne Limburger dee neet in Mestreech gebore is (veur Mestreechtenere daan)... Meh serjeus, iech weit neet of iech wel mèt wèl wèrke aon dat Wikimedia-gedeuns: Wie v'r in Creil waore heet Dedalus 't Limburgs e "spraokgebrek" geneump, en iech vraog miech aof boeveur heer zoe nujeg lijers aon e spraokgebrek bij zien organisatie wèlt höbbe. Laot 'm dat iers mer ins sjriftelik intrèkke. HaafLimbo Velim, non opto 17 sep 2005 18:13 (CEST)
Bedankt voor de uitleg! Dedalus moet geen uitspraken doen over een accent als spraakgebrek. ;-) Maar dat is niet mijn zaak. Overigens, het is niet zijn project, he! Ik persoonlijk wil heel graag dat iedereen zich welkom voelt op nl.wikimedia, en hoop vurig op deelnemers van andere wikimediaprojecten dan enkel de Nederlandstalige Wikipedia (en Wiktionary). Daarom heb ik ook de moeite genomen om het bericht hier te kopiëren. - Galwaygirl 17 sep 2005 21:46 (CEST)
Galwaygirl, 't Limburgs is veur us 'n taol, en aanders meenstes e groop dialekte, in eder geval gein accint. Meh wijer, jeh eigelik is dat wel get euverdreve vaan miech veur daorum neet mèt te doen, bovedeen höb iech 't Oscar al belouf, meen of mie. Dus denao kieke zalle v'r in eder geval wel. Iech moot uuch wel waorsjouwe tot organisatie en aonverwante neet miene sterkste kant is. Wie daan ouch, veer zalle nog wel reagere, hei, op nl: of op de nl-Wikimediasite. HaafLimbo Velim, non opto 17 sep 2005 23:05 (CEST)
Haaflimbo, excuus, ongelukkige woordkeuze. Een taal ja, en met behoorlijk wat moeite kan ik lezen wat jullie hier schrijven. Da's inderdaad meer dan een accent ;-). Maar goed, ik hoop je te zien op nl.wikimedia.org. - Galwaygirl 19 sep 2005 11:07 (CEST)

Pruuse of Duutsjers?Bewirk

Ich bèn aeve mèt mich zelf aan het harrewarre. Maog ich noe waal of neet gebroek make van de term "Pruus" of "Pruusee"? In 't Limburgs kömp 't namelik gereigeld veur dat eine Duutsjer Pruus wörd geneump. Noe kèn ich mich veursjtèlle dat 'r luuj hie zeen die dao neet meteen om sjtaon te sjpringe. Maog de term Pruus of Pruuse volges uch waal of neet gebroek waere? Erik Creugers 18 sept 2005 21:51 (CEST)

Lever neet, wat miech betrif. Zjus wie Hollands en Hollender is Pruus/Pruse 'n volksnaom, en zoe weineg wie Holland 'tzelfde is es gans Nederland is Pruse 'tzelfde es Duitsland. Iech höb 't wel 'nen inkele kier gebruuk, meh in 'n encyclopedie is 't beter dat te vermije. HaafLimbo Velim, non opto 18 sep 2005 22:17 (CEST)
Tja, dao waor ich noe euver aan 't twiste. Mèsjien wèts diech es boetesjtaonder dae zich 't Limburgs zelf haet aangeliërd neet dat 't gebroek van 't woord dùtsjer hie nog neet zoä gewoonlik is, en meh in d'n omgank sjprik van Pruus. Mèh ich zal d'r gaonde op probere te lètte. Erik Creugers 19 sep 2005 05:39 (CEST)
Nou, dat weit iech perceis huur, en iech gebruuk 't hiel gemekelik es iech beveurbild mèt mien vrundin aon 't praote bin. Allein: 't Limburgs heet gein encyclopedische traditie, dus zalle v'r nog wel mote wenne aon 't versjèl tösse gesproke en formeler Limburgs. HaafLimbo Velim, non opto 19 sep 2005 11:39 (CEST)
Mich tunk det d'r nieks mis is mit Pruus of Pruse. `t Landj weurd in `t Moferts in eder geval Pruses geneump. Duutslandj weurd neet gezag in `t Moferts. Nieks mis mit, want de Franse moge auch Allemagne zègke. Emes oet Pruses is dan auch veur mich `ne Pruus of `n Pruusin. Gebroeker:Pater 7 mrt 2006 10:37 (CET)

SjpellingssjpiekpaginaBewirk

Veur de sjrieversj en gebroekersj op dees Wikipedia besjteit'r noe 'n sjpiekpagina , woa ederein effe kèn goon kieke nao de sjpellingsaanwiezinge van zien of häör dialek. Verzeuk um dat effe door te leze (mesjiens waal dèkker), zoadat eur artikele metein in good, veur ederein leesbaar dialek gesjreve zölle zin. Merci! --Aelske 19 sep 2005 23:15 (CEST)

Bedank hieveur, Aelske! cicero 20 sep 2005 00:43 (CEST)

Ieweg edikBewirk

Nao aonleiing vaan recinte oontwikkelinge op ander, groeter, Wikipedia's wèl iech hei oetspreke tot Wikipedia 'n encyclopedie is die door lui gesjreve weurt en dat moot blieve. Iech zweer tot iech noets artikele zal aonmake mèt hölp vaan 'ne robot en iech roop ederein ziech daobij aon te slete. Ouch wèl iech daan mèt uuch aofspreke 't botsmaoteg aonmake vaan artikele noe te verbeie, zoetot v'r dao later geine las mie vaan höbbe. HaafLimbo Velim, non opto 21 sep 2005 18:07 (CEST)

Iech bèn 't mèt diech eins dat veer botartikele moete tegehouwte. Veur 'n "ièwig edik" ving iech 't get vreug, meh laote veer 't mer gewoon verbeje. Es oats - in de hièl wiej toekóms - emes 'ne artikelbot wilt gebruke ('ne robot ies namelik bès 'n hendige meneer um väöl gelieksoortige artikele te make), kènt in e oetzónderingsgeval altied door de gemeinsjap van 't verbod aafgeweke were. Iech bèn d'r trouwes ouch op tege um (laeg) datum- en jaorpagina's mèt 'ne bot aan te make, zoawie op väöl klein wikipedia's gebeurt. 't Doert namelik meistal hièl lang veurdat die botartikele oats ins aangevuld of verbeterd were. En aan 'ne houp robotsjtumpkes höbbe veer nieks - behalve 'ne houp werk... cicero 21 sep 2005 19:10 (CEST)

Localized date formats need to be verifiedBewirk

Dear Wikipedians,

I need your help to look at date formats for your language. I created a large list of formats here. Please take a look and fix any mistakes or add any new formats. This will help interwiki bot to match en:April 1, fr:1 avril, ru:1 апреля, zh:4月1日, and all other sites together.

What's needed: Look here at every format for your language, fix any mistakes, note any exceptions (some languages have 1st, 2nd, 3rd, etc naming schemas, or year 1 is written as '1 (year)' unlike all other years).

Also, I would like to receive a bot status on your site for my bot User:YurikBot. It will be mostly involved in interwikies.

Thank you!!!

You can contact me at en:Yurik (--70.192.56.68 25 sep 2005 00:14 (CEST))

Nao 't ierste portaol op li:?Bewirk

V'r zitte nog wied devaan, meh veer zalle binne 'n aontal maond de 2.000 artikele haole. Eus zösterke, de Friese Wikipedia, zit dao neet wied mie vaanaof, en dao is 't op dit memint 'ne gaterkies: al zoeväöl artikele euver oonbelangrieks, en zoeväöl neet euver Friesland en euver elemintair dinger. Iech stèl veur:


Good idee. De Limburgse wikipedia maog ziech, wat ónderwerpe beterf, bès óndersjeie van de andersjtalige. Iech mein, dat luuj oet Limburg, neve de elementair zake, veural nao de eige Limburgse identiteit zölle zeuke in dees encyclopedie! (Iech dink dat dat trouwens veur alle wikipedia's geldt.)

--Aelske 6 okt 2005 16:24 (CEST)

En natuurlik tot v'r bezeg blieve mèt nui gebrukers aon te trèkke en 't projek te promote. Meh dat sprik vaanzelf. HaafLimbo Velim, non opto 6 okt 2005 13:24 (CEST)

Jao, hièl good idee! Iech höb trouwes op basis van 'n lies op mien kladblaedsje noe Wikipedia:Lies van bekènde Limburgersj aangemaak. Zoa'n portaol liek miech ouch e sjiek idee. cicero 6 okt 2005 17:54 (CEST)

nl: Euver de 100.000Bewirk

Leef vrun, de Nederlandse Wikipedia is vaannach nao de zes ciefers gegoon: zoe roond haaf ein kaom dao 't 100.000e artikel binne. Ze sjikke noe e peersberiech en vaanaovend um ach oor op 't NOS-zjoernaol (Nederland 1) kump Wikipedia aon bod! Iech wèl ze naomes us allemaol hartelik filesetere! HaafLimbo Velim, non opto 14 okt 2005 12:25 (CEST)

Helaos is dat vaan 't zjoernaol neet gebeurd. :( HaafLimbo Velim, non opto 29 okt 2005 12:08 (CEST)

Tweede ontmoeting Wikimedia Nederland i.o.Bewirk

Op http://nl.wikimedia.org/wiki/Wikimedia:Ontmoeten heb ik een aantal data geplaatst voor een tweede ontmoeting tbv de oprichting van Wikimedia Nederland. Graag invullen wanneer je kunt komen! - Galwaygirl 14 okt 2005 21:45 (CEST)

Twie mielsteinBewirk

Leef lui, vaannach is de Limburgse Wikipedia euver de 1300 gegoon en vaanmörge vreug góng de Friese Wikipedia euver de 2000 heer. 't 2000e artikel waor fy:Willem Loadewyk, en 't is gesjreve door Aliter. Felicitaoties kinne in de Friese kaffee geplaots weure. HaafLimbo Velim, non opto 29 okt 2005 12:08 (CEST)

GesjreveBewirk

Leef lui, zoe zjus höb iech alle dialek-kategorieë gewis en nui aongemaak: ze begóste allemaol mèt "gesjrieve" dewijl 't "gesjreve" moot zien. Door 'n database traagheid wèrke ze op dit memint helaos nog neet: De kategorieë loupe zelf spiekerhel te bewere tot ze nul artikele höbbe. HaafLimbo Velim, non opto 2 nov 2005 12:48 (CET)

Dat ies normaal en liek neet aan de database. 't Kump doordat de kategorieë in 'n sjabloon ziette, en eigelik neet in de artikele zelf. Iech zal dat later vandaag oplosse mèt de robot touch.py. Bèn noe neet heim, dus kèn 't noe nog neet doon. Good werk trouwes, al dat umzètte van de kategorieë! cicero 2 nov 2005 12:52 (CET)
Cicero, iech höb dat sjabloon natuurlik ouch aongepas. HaafLimbo Velim, non opto 2 nov 2005 13:08 (CET)
Dat sjnap iech, en dat ies ouch sjuus de oorzaak van 't probleem. 't Sjabloon ies namelik aangepas, en neet de artikele woa-in 't sjabloon gebruuk weurt. Daodoor kómme de artikele neet in de kategorie. Um dat good te kriege moete de artikele zelf opnuujts opgesjlage were (probeer mer ins, es te get verandersj in 'n artikel en 't dan opsjleis, zal 't waal in de kategorie terech kómme). Dae bot deit eigelik nieks andersj es eder pagina eupene en opsjloon zónder get te verandere. cicero 2 nov 2005 13:16 (CET)
De bot löp noe, en de kategorieë were langzaam weer voller... Teminste, es de server e bietteke wilt mètwèrke (wikipedia ies weer hendig traag vandaag, en daodoor weurt de bot ouch af en toe d'roet gegoajd). cicero 2 nov 2005 18:32 (CET)

SjtatistiekeBewirk

Dao zint weer nuuj sjtatistieke veur alle wikipedia's, dus ouch veur oes: tabelle en grafieke. Mèt dank aan Erik Zachte, dae die sjtatistieke ummer maak op basis van de databasedumps. cicero 11 nov 2005 20:13 (CET)

VraogeBewirk

Leef luuj, 'ch hub get vraoge: wie kin 'ch 'n eege besjtaand op de zjuuste plaatsj in d'r encyclopedie zitte. Noe mot 'ch ummer alles oetpreente en da uvvertikke. Aelske haat 't mich al oetgelach mae ich versjtoon 't neet. ich hub nietjes en acculades op 't toetsebord sjtaoë naeëve 'n ander teke dat ich waal kin tikke. Mae de nietjes en acculades dus neet. Bie väörbaat daank väör de aantwaoërde. bep mergelsberg

Iech höb geantwoord op dien euverlèkpagina. Aelske 12:15, 12 november 2005 (CET)
Veur de ieste vraog mos-te get experimentere deur teks te selectere en den te kopiëren/plakken (copy/paste) ónger 't Bewerken (edit) menu of de rechse moes knóp. Es ter drie teikes op 'n toets staon, köns ze det dörde teike kriege deur tegeliek de AltGr toets in te drökke. BertK 12:37, 12 november 2005 (CET)

Belzje plaotsnaomeBewirk

Leef luuj, 'ch hub de hie-oonder vermelde site Belzje plaatsjname bekaeëke en wil gaer opmerke dat Vlaandere in Voere 'n Franstalige minderheed haat die sinds '63 taalfaciliteiten geniet. In Voere eeges haant de Franstalige ummer de mieërheed gehat tutdat in 2000 de 20% Hollendere, ten gevolge van 'n Europese regeling, moeche mitsjtimme vör d'r gemingderaod. Kiek Voere.
(dit bovestoonde is gesjreve door Mergelsberg)

Meh veer zien 'n Limburgse Wikipedia en eus ierste zörg is alle plaotse binne 't (traditioneel) Limburgs taolgebeed mèt hunne Limburgse naom te beneume, wat de Franse naom is deit toch neet teväöl de touw, dat is mie get veur de Franse Wikipedia... HaafLimbo 17 nov 2005 11:45 (CET)
Iech ving waal dat veer die Franse name moete neume in de artikele. Dat ies namelik relevante encyclopedische informatie. Meh veur zoawied iech höb gezeen ies dat ouch 't geval, en in 't artikel Voere weurt ouch oetgelag wie de taalsituatie inein ziet, dus dat liek miech zjuus op dees meneer. cicero 17 nov 2005 12:55 (CET)

Leef lui, iech höb ummer gedach tot veer de Belsj-Limburgse plaotsnaome mer bitsje bij bitsje móste verzamele door middel vaan lokaol dialeksprekers die hei touwvelleg zouwe laankskoume. Zoeget wie de NL-Limburgse plaotsnaomelies vaan Veldeke sjeen veur Belsj Limburg neet te bestoon. Toch höb iech noe get gevoonde: http://www.euro-support.be/langbel/limdorp.htm. Ze zègke zelf wel tot 't neet compleet is en iech vertrouwe 't ouch nog neet gans (kwesties wie "is 't Sintreen of Sintruin blieve aope ligke, dees site zeet Sintreen meh op de website vaan 'n carnavalsvereineging kaom iech consequint Sintruin tege) meh toch kinne v'r hei in de touwkoms good gebruuk vaan make, liek miech. Iech höb de deilgemeintes vaan Sintreen/Sintruin alvas volges die site umgezat. HaafLimbo Velim, non opto 13 nov 2005 17:55 (CET)

  • 't Liek trouwes wel drop tot BertK die site allaank gevoonde heet - is dat zoe, daan vermèl iech ze hei toch mer gewoen veur de gooj orde :-). HaafLimbo Velim, non opto 14 nov 2005 17:25 (CET)
De's zjus. Ich wis gaar neet dèt ger nao zoe'n lies op zeuk woort, anges hauw ich ieëder 'n sjriew gegaeve. Ze's neet 100% zjus, zeet bv Mezeik/Mezêêk, dus ich prebeer telkes 'n twiede brón te vinje (spelling te nao gelaote). Det luk veur mich baeter veur gemeinte in 't noorde en weste :-( Ouch staon allein de deilgemeint in 't plat: de euverige kèrkdörper staon inkel in 't Holles. BertK 14 nov 2005 21:10 (CET)
...ieëder noorde en oeste, meh det wis-t ger al ;-) BertK 14 nov 2005 22:48 (CET)
  • Veur de twievelgevalle geit toch wel algemein op tot 't 'ne naom vaan oet de umgeving is. Meh daan gaon iech noe bij naoder inzien toch mer Sintreen nao Sintruin trökverandere. HaafLimbo Velim, non opto 14 nov 2005 21:16 (CET)
Mèt ins, ich hauw die carnavalssite nog neet gevonde en Sintreen kump van wied in 't geheuge. BertK 14 nov 2005 21:36 (CET)
Der is 'n Sintrùinse Diksjónèèr, zeet [1], dus Sintruin liek waal good. BertK 24 dec 2005 22:26 (CET)
Merci BertK, daan vèlt alles perceis op de zjuste plaots... HaafLimbo 24 dec 2005 22:33 (CET)

Pronunciation of LimburgBewirk

What is the pronunciation of Limburg in Limburgse? We need to know it to write Limburgse in Japanese Wikipedia. Is it /linburk/ or /linburg/ or /linburx/?-- 16 nov 2005 11:48 (CET)

It is [lImbYRç], with an English i, the u pronounces as the i from sir, a French r, and the g pronounced as the ch in German ich. Both syllabes have a rising tone! HaafLimbo 16 nov 2005 13:21 (CET)

Thank you. Do you mean /lɪmbərç/(IPA) = /lImb@rC/(X-SAMPA)?

Yes, that's pretty close. But mind the French [R]. HaafLimbo 17 nov 2005 11:36 (CET)
Thank you!-- 18 nov 2005 06:24 (CET)

katte/kate/cate/gorie/gerieBewirk

Leef luuj, veur de kategorieë ies oats de naam "kategorie" gekoze. Meh es 'n artikel in miè van die dinger sjteit, heisje die "kattegerië". AGL geuf hie "kategerie", en es mièvoud "kategerieje". Iech zou zelf de sjriefwies "categorie" gebruke, sjuus wie in 't Nederlands. Eigelik maak 't miech ouch neet zoaväöl oet wie de dinger heisje, meh 't moet waal consequent zin, ouch in verband mèt naamruumdes. Wat dènk deer devan? cicero 16 nov 2005 22:58 (CET)

In verband mèt eus spellingsbeleid, Veldeke of AGL-nao-Veldekeregele, zouw 't euveral categorie mote zien: de regel sjrijf jummes veur tot vreem wäörd wienie ze neet teväöl verbasterd zien neet verlimburgs gesjreve mote weure. Evels zouw 't wèrkelik te väöl gedeuns geve veur dat allemaol um te zètte, dus stèl iech veur euveral kategorie aon te hawwe. HaafLimbo 16 nov 2005 23:07 (CET)
Nou, dat umzètte moet waal kènne, huèr, al ies 't get werk. Es veer 't wille, kènne veer 't noe nog verandere, umdat de wikipedia nog neet te groat ies. Wie miè veer greuje, wie miè werk 't weurt, natuurlik. D'r moet trouwes zoawiezoa 'n naamruumde herneump were, "euverlik_afbeelding". Dat moet "euverlik_aafbeilding" were (moet trouwes de aafbeilding-naamruumde mesjiens ouch 'ne andere naam kriege?). Wie dat precies moet, weit iech neet zoa gauw, via meta: in eder geval, meh de procedure daoveur ies veranderd. Meh good, es veer nog dinger wille herneume sjtèl iech veur dat veer dao noe besjliessinge euver numme, dan kènt 't allenei innins doorgeveurd were. cicero 16 nov 2005 23:21 (CET)
Inderdaad moet 't gewoon categorie blieve, es liènwoord, en 't mièvoud ies dan categorieë, zónder n (n-deletie wie in väöl mièvoude). Wiejer vraog iech miech aaf, welk dialek 't woord afbeilding vertegewoordig? Zou gewoon aafbeelding neet beter zin? Dat ies 'n algemein woord. Printsje zou ouch waal kènne, meh ving iech minder gesjiek.

--Aelske 17 nov 2005 14:24 (CET)

Iech wèl ipv aofbeilding ouch wel "pleetsje", eigelik... HaafLimbo 17 nov 2005 17:08 (CET)
Quelle idee: jao dat ies 'n goej! (iech ving dat good gevónge van diech HaafLimbo) ;) --Aelske 17 nov 2005 17:18 (CET)
Ja, leuk, "pleetsje"! Meh AGL geuf "plaetje" dus dat moet 't mer were, dink iech. cicero 17 nov 2005 19:12 (CET)
Mèt eins.Jao, dat zègke ze in väöl Limburgse plaatse. --Aelske 17 nov 2005 19:16 (CET)

Ok, mien concreet veursjtèl ies:

  • "Kategorie" weurt "Categorie"
  • "Aafbeilding" weurt "Plaetje"
  • "Euverlik_afbeelding" weurt "Euverlik_plaetje"

Moete nog miè name van naamruumdes aangepas were? Iech mein van neet.
Mien vraog ies noe of ederein 't d'reuver eins ies dat die veranderinge doorgeveurd moete were. Iech wil uuch dan ouch allenei de gelegeheid geve um hie commentaar te geve en eventueel nog alternatief veursjtèlle te doon.
't Herneume van naamruumdes kèn neet door de systeemwèrkersj hie gedoon were, meh dat moet via bugzilla of via de developers goon. Iech wil d'r dan ouch zeker van zin dat veer 't eins zin veurdat iech actie gaon óndernumme.
Es dees herneuminge doorgeveurd zulle zin, zint allein de naamruumdes herneump, meh ies nog neet in de artikele biev. "aafbeilding" vervange door "plaetje". Dat kèn iech mèt miene bot waal umzètte, en dat zou vrie gemekkelik moete goon. Euveriges blieve de Ingelsjtalige codes ("Image", "Category", "User" etc.) ummer wèrke, óngeach wie de naamruumdes lokaal heisje. cicero 17 nov 2005 23:20 (CET)

Iech dink trouwes ouch dat de sjpelling "euverlèk" beter ies es "euverlik" (sjteit ouch zoa in 't AGL). cicero 20 nov 2005 18:19 (CET)
Aoch jeh, die vervlookde è-i-allofonie ouch, dat zit verdómp ingewikkeld inein. HaafLimbo 20 nov 2005 22:01 (CET)

Virtuele vlaBewirk

Umdat iech giestere jäörig waor, houw iech de kans um 'n foto te make van ein aantal Limburgse vla's. Iech wil alle Limburgse Wikipediane traktere op 'n paar sjtökker virtuele vla. --Aelske 20 nov 2005 15:55 (CET)

Merci Aelske, lekker, en wat 't beste is, die virtueel vlaoj, dao weurste neet dik vaan! HaafLimbo 20 nov 2005 16:07 (CET)
Danke Aelske, dat zuut hièl lekker oet! Nog gefeliciteerd, trouwes ;-) cicero 20 nov 2005 17:27 (CET)

Merci Aelske en proficiat. Kins-te doe die vlame nog eeges bakke?'--Mergelsberg 22 nov 2005 10:08 (CET)

Jao, dat kèn iech waal, meh es iech d'rsj miè nuèdig höb es 1, gaon iech nao de bekker tegeneuver en gel iech gewoon: appeltoert, keersjelödderkesvla en linzetoert (enz.), zoa wie op de foto. Zuug ouch Limburgse vla artikel. En... bedank veur eur reacties!!! --Aelske 21 nov 2005 23:22 (CET)

Dubieuze wijziging af:Bewirk

Hoi!

Zou iemand de juistheid van http://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Limburgs&curid=10179&diff=63175&oldid=58097 kunnen nagaan?

af:Gebruiker:Danielm


Hoj Ik heb het nagekeken en het Valkenburgs toegevoegd (als 2e dialect in Zuid-Limburg). Kijk op je overlegpagina.--Aelske 3 dec 2005 16:26 (CET)
't Zal wel kloppe, iech höb die Venlose versie oets op 't geveul touwgevoog (bin d'n iersten oteur vaan dat artikel) en dat geit neet ummer good :-). HaafLimbo 3 dec 2005 16:31 (CET)
Ok, bedankt! 212.238.217.177 3 dec 2005 16:59 (CET)

'n Nui huidpazjena?Bewirk

Leef lui, behave tot iech inmiddels stèrk begin te twievele aon 't woord "huidpazjena", wèl iech iers en veural veurstèlle veur 'n gans nui huidpazjena te make, mie nao 't veurbild vaan de groete zösters. Dit dink kin ech neet mie. Wat dink geer? HaafLimbo 14 dec 2005 22:43 (CET)

Veur! Iech zou zègke, laote veer inderdaad get inspiratie opdoon bie ander wikipedia's, en dan gewoon aanpasse. Op commons zint ouch allenei leuke icone en ander pleetsjes besjiekbaar ('t oug wilt ouch get, natuurlik). Iech zou waal wille veursjtèlle dat de huidpazjena neet te väöl ónderhoud verg; allerlei wekeliks wiesselende sjablone lieke miech veurluipig nog gein good idee. 't Artikel van de week weurt noe al dèks genoeg "vergete". Dat woord "huidpazjena" höb iech trouwes noats get gevonge, eigelik, meh höbs doe e beter veursjtèl? cicero 14 dec 2005 23:19 (CET)
'n ganse nuuj Wikipedia? Wat bedoels se dao mèt? ... of gewoon 'n nuuj veurpagina? --Aelske 14 dec 2005 23:46 (CET)
Sorry, iech vaor verstruid, jao, 'n nui veurpaasj, wie me die ouch op ander pedia's veent. Zeet mer ins op de Hollandse, Duitse of Franse. HaafLimbo 15 dec 2005 00:07 (CET)
't Is gebäörd intösse, wat vin d'r devaan :-)? HaafLimbo 19 dec 2005 11:17 (CET)
Mien reactie sjteit op Euverlèk:Huidpazjena#sjiek.21 :-) - cicero 19 dec 2005 11:22 (CET) :::::De mien ouch ;) Allein 't woord huidpazjena... suggestie: veurpagina of gewoon heim --Aelske 19 dec 2005 17:17 (CET)

Interwiki Bot StatusBewirk

Hi. I would like to get my interwiki bot YurikBot marked as a bot in your language. The bot is already operating in almost 50 languages, and it would lower the server load and improve the quality of articles if all interwikies are updated at the same time. You can read more or ask questions here. I always run the latest version of the Pywikipediabot (i am also one of the developers of this project). The request for the bot status is here. Please support. Thank you. --Yurik (en) 24 dec 2005 04:13 (CET)

Hi Yurik, you have asked this before, and we failed to reply. This time, I want to express my support. The community is rather small, so if you get one or two more votes in favour, you can go ahead and request bot status. HaafLimbo 25 dec 2005 10:33 (CET)
I gave my support on meta: cicero 4 jan 2006 23:39 (CET)

Hi, I also would like to request bot status for Zwobot, as proposed by HaafLimbo here. --Head 25 dec 2005 12:18 (CET)

Support. cicero 4 jan 2006 23:39 (CET)

KeersjmesBewirk

Zalig Keersjmes! --Aelske 25 dec 2005 11:52 (CET)

Iech wil miech dao gaere bie aansjlete: Zalig Keersjmes veur ederein! cicero 25 dec 2005 18:15 (CET)

1500Bewirk

Allenei proficiat mèt 't behole van de 1500 artikele, nog sjuus diet jaor! 't Fièsartikel ies litanie van Aelske. En iech wunsj uuch allenei 'ne goje roetsj en alle goods veur 2006! cicero 31 dec 2005 18:43 (CET)

Euverzètting?Bewirk

Gooiemiddig, De letste tied bin ich väöl op wikipedia te vinje, zoewaal op de Nederlandse es op dees Limburgse verzie. Gaer zòl ich den auch 'n biejdrage wille lievere aan dit inisjatief. Probleem daobiej is echter det mien kènnis euver väöl ongewèrpe neet groot genóg om ganse artikele te kinne sjrieve. Waat ich mich nou aafvraog is of 't ouch is toegesjtange om artikele van de Nederlandse Wikipedia euver te zètte nao 't Limburgs? Maog det of môt ich 't den in eige waord neerzètte?

Hoj anoniem, dao kin iech kort euver zien: dat maagste allemaol euvernumme. Op Wikipedia-artikele zitte gein auterusrechte en dat is noe zjus de filosofie achter 't projek. Wel zouwe v'r este lètterlik tekste vertaols gere höbbe totste in dien saomevatting ('t wit belkske onderaon) vertèls totste 't vertaold höbs oet 'n ander Wikipedia. En trouwes, zelf daon iech dat de gansen tied huur, informatie oet ander Wikipedia's euvernumme ;-). Nog 'ne kleinen tip: dink ins traon diech aon te melde (linkske gans rechs bovenaon); zoe kinne veer diech gemekeliker herkinne, en veur diech zelf heet 't ouch veurdeile. Vruntelike compleminte, HaafLimbo 11 jan 2006 16:44 (CET)
Daag Haaflimbo, Ich höb mich zjus ingesjrève. de presiese wèrking van alles mot ich nog oetdoktere. De gedaachte achter 't projek waor mich al bekènd en ich dach ouch waal det 't moch, ich wildje alleein effe zeker zeen. Danke Mederiacvm 11 jan 2006 17:38 (CET)

CaptchaBewirk

Omdat waarschijnlijk jullie niet ingeschreven zijn op Wikizine kom ik het even melden als goede gebuur van NL; op o.a. deze wiki is nu het captcha-systeem actief. Zie hier dan is het direct duidelijk. Groet, --Walter 30 jan 2006 00:23 (CET)

foute op de pazjenaBewirk

Gooij luij, Iech kreijg elke kier een fout op de pazjena trök vaan Internet Explorer, zeet 'r ") verwach". Iech kreijg het ech op elke pazjena, mèh allein op de Limburgse Wikipedia. De Hollandse en Ingelse zien gans good. Heet iemens anders dit al es gehad? Of is het toch e foutsje vaan WP? Mhaesen 31 jan 2006 10:48 (CET)

Iech höb dat nog noats gehad, en iech zeen ouch gein fout es iech mèt Internet Explorer kiek (iech gebruuk geweunlik Firefox). Wie zuut die foutmelding dies te kries d'r precies oet? cicero 31 jan 2006 10:52 (CET)
heijzoe.Mhaesen 31 jan 2006 11:18 (CET)
 
Fout
De fout ziet in de html-brón (verborge veur de lezer)--Aelske 31 jan 2006 11:21 (CET)
Doot in Firefox ónger Extra of Tools 't Javascript-console ope. Den kriegs-te alle foute te zeen, wie
Fout missing ) after argument list
Bronbestand http://li.wikipedia.org/w/index.php?title=-&action=raw&smaxage=0&gen=js
Regel 25, Kolom 61
Broncode
ta['ca-nomove'] = new Array(,'De höbs gein permissie veur 't verplaatse van dees pazjena');
't Zit 'm in de verangerde mediawiki tekste: sommige daovan waere in javascript strings gebruuk en höbbe las van de "'t" en "'n"... BertK 31 jan 2006 13:50 (CET)
De oplossing kos waal es zeen om alle ' die probleme gaeve te escapen mèt \, wie De höbs gein permissie veur \'t verplaatse van dees pazjena, zoelang ze nörges angers gebruuk waere... BertK 31 jan 2006 13:57 (CET)
Merci Bert, veur 't oetzeuke van de oorzaak en veur dien oplossing! Dat houw iech zelf neet kènne bedènke (al dach iech al waal dat 't aan die veranderde mediawiki's loog). Iech zal sjtrak ins kieke of 't inderdaad zoa opgelos kènt were. Jaomer genoeg ies aan de mediawiki's zelf neet te zeen woa ze precies gebruuk were. cicero 31 jan 2006 14:21 (CET)

Firefox haet directe link nao WikipediaBewirk

Bie de update van firefox huuj kreeg iech diet beriech: "Add search engines Firefox Search We've put a few popular search sites in the Search Bar in the upper-right corner, but if you'd like to add more, there are hundreds to choose from. Try some of these interesting ones:

   * Food Network - Find recipes from your favorite chefs
   * IMDB - The Internet Movie Database
   * Wikipedia - An incredible, free, online encyclopedia
   * Yahooligans - Search engine for kids and teens" (of waor dit veurheen ouch al?--Aelske 2 feb 2006 20:24 (CET)
Sjiek he? Dat koes ièrder ouch al (teminste, iech höb dao zelf al e tiedsje wikipedia (nl:) sjtoon). Weit eigelik neet miè precies wie iech dat zoa ingesjtèld höb... cicero 2 feb 2006 20:45 (CET)

Interface deit weer ins raarBewirk

Kiek mer in de marsj, bij de navigatie. Veurluipeg blijf 't daobij. Op ziech is dat vervelend, meh feitelik is 't good nuits: dao zit 'n nui, verbeterde versie vaan de sofwaer aon te koume. HaafLimbo 11 feb 2006 22:41 (CET)

VWN en WCNBewirk

Beste allemaal,

(Sorry voor het Nederlands) Al enige tijd is er een Nederlandstalig chapter in oprichting, te vinden op http://nl.wikimedia.org . Dit wordt de Vereniging Wikimedia Nederland (VWN). Je kunt je interesse om lid te worden van deze vereniging hier aangeven.

Deze vereniging gaat eind augustus/begin september een Wikimedia Conferentie in Nederland (WCN) houden, volgend op Wikimania in Boston, gedeeltelijk erop inspelend middels een aantal discussiegroepen. Om iets dergelijks te organiseren is imput erg gewenst. Dus als je wilt meehelpen, of als je interesse hebt om bij een dergelijk evenement aanwezig te zijn, geef dat dan aan op nl.wikimedia. Ik hoop daar snel je imput tegemoet te zien! Met vriendelijke groet, Effeietsanders 25 feb 2006 23:06 (CET)

Bevestige van e-mailadresBewirk

Es te de e-mailfunctie van wikipedia wils kènne blieve gebruke, ies 't nuèdig um dien e-mailadres te bevestige. Dat geit via "veurkäöre": dao kèns te keze veur 't bevestige van diene e-mail. De zöls dan 'n code toegesjiek kriege um te bevestige dat dien account en dien e-mailadres ech biejein huère. Es te accounts op miè wikipedia's höbs, moes te dat veur eder account apaart doon. cicero 3 mrt 2006 10:28 (CET)

Ieweg edik nog 'ne kierBewirk

Leef lui, eine Xosel sjijnt te höbbe veurgestèld veur allemaol artikele vaan de Nederlandse in de Limburgse Wiki te zètte door middel vaan otomatische vertaoling. Iech bin heitege. De Limburgse Wikipedia heet zjus zie bestoonsrech doortot ze mier moot zien es 'ne sjaduw vaan de Nederlandse. De artikele op de Nederlandse wikipedia kinne veer toch wel leze, ummers. Daorum wèl iech mie veurstèl vaan heibove weer nui leve inbloze.

Iech stèl veur tot veer binne 't domein vaan de Limburgse Wikipedia veur zoelaank ze besteit 't aonmake vaan artikele mèt hölp vaan robots oonveurweerdelik verbeie. Mie motto in deze zal luie:

NVLLA ARTICVLA VLLO TEMPORE MACHINÆ AUXILIA CREABITVR

Iech wèl vaan uuch hure of geer mesjiens wel get in robot-artikele zeet; zoe neet daan zal iech hei-euver 'n pazjena aonmake in de Wikipedia-naomruumde.

Natuurlik mage robots nog wel gebruuk weure veur 't verbetere vaan taolfuitsjes, 't touwveuge en corrizjere vaan interwiki's en 't touwveuge en corrizjere vaan categorieë.

HaafLimbo 3 mrt 2006 12:22 (CET)

Zuug mien reactie bie dien ièrder opmerking hiebove. Neet ièwig estebleef, de wèts noats wat nog gebeure geit. cicero 4 mrt 2006 00:32 (CET)
Laote v'r us neet gèk make, 'n otomatische vertaoling vaan Hollends nao Limburgs (welk dialèk?) besteit gaaroet neet. Otomatisch vertaole alla Babelfish kump op gein inkel wiki veur. Daoneve, zjus wie cicero al zeet, kin 't wèl es hendig zien um bots toch tow te stoon um artikel aon te make, en d'r is gein duudelik creterium um te zegke wèlke bot dat wèl en wèlke dat neet maag. Es d'r oonzin op de li:wiki kump door bots die alein oonzinnige stumpkes aonmaake, daan vin 'ch dat zoegèt grins aon vaandelisme, en kinne veer dat zoe bestreije. Mèh daan mot 't ziech wèl 'ne kier veurdoen. Totdat gebleke is dat gèt neet werk, motte v'r niks goon verbeije. Mhaesen 15 mrt 2006 15:45 (CET)

Reagere op berichte inne kaffeeBewirk

Wie mot ich eigelik reagere op berichte inne kaffee? Ich höb det zoeajuus gedaon door de bronteks te verangere, mer is det auch de bedoeling? Pater 3 mrt 2006 10:40 (CET)

Jao, dat ies inderdaad de gooj meneer. cicero 7 mrt 2006 12:24 (CET)

Waem haet d'r verstandj van sjabloneBewirk

Ich höb `t sjabloon:Dynastie vertaald vanoet `t Nederlands (incl. alle óngerlègkende sjablone). Mer ich krieg `m hie neet good. Waem kan mich wiejer helpe. Kiek mer `ns op Hendrik III van Gelre. Pater 15 mrt 2006 12:56 (CET)

Dat zien oondinger, die sjablone. Iech zouw diech e sumpeler sjabloon aonraoje, meh iech zal ins kieke. HaafLimbo 15 mrt 2006 15:48 (CET)
`t Veurdeil van dit sjabloon is det se de perspoean meerdere functies kóns gaeve. Doe mo alein programmeur zeen óm `t sjabloon te begriepe. Pater 15 mrt 2006 8:15 (CET).

gebruikerspagina weg?Bewirk

Hoi,

Ik doe wel niet heel erg veel hier, maar dat zal niet de rede zijn dat mijn gebruikerspagina ( Joep Zander en/of Joepzander) n u leeg zijn en ook zonder historie. opheldering? Je mag in het limburgs antwoorden. --Zander 4 apr 2006 21:46 (CEST)

Opheldering? Ik weet in elk geval van niets, en ik heb nooit een gebruikerspagina weggegooid. Het zal haast wel een databasefout zijn. HaafLimbo 4 apr 2006 23:23 (CEST)

Maondartikele eweggoeje?Bewirk

Leef lui, v'r höbbe versjèllende aw maond oonder In 't nuujs gearsjiveerd in artikele wie April 2005, November 2005, meh meistens zien die neet hendeg riek vaan inhaajd. Mie veurstèl is daan ouch veur al die maondartikele te wisse en d'n inhaajd te verplaotse nao 2005, boe nog zoe good wie niks opsteit. Heet iemes dao bezwoer tege of vin d'r tot v'r die artikele mote oetbreie? Wmb is de Limburgse Wikipedia veurluipeg nog te klein um aparte maondartikele bij te hawwe, de rubriek "In 't nuujs" weurt per slot vaan rekening ouch neet hendeg consciëntieus en regelmaoteg bijgehawwe. HaafLimbo 10 apr 2006 11:04 (CEST) Btw interface deit weer ins vervelend bij miech - bij uuch ook zeker?

  • Veur. Good idee, dat hèlt 't get euverziechteliker. iech höb eigelik allein las vaan sjablone die heij neet wèrke, mèh örges anders wel. Mhaesen 10 apr 2006 11:34 (CEST)
Jao, dat ies e good idee. cicero 10 apr 2006 16:18 (CEST)
Prima idee. --Aelske 10 apr 2006 19:30 (CEST)

Wiet geer aon de roej links kint zien is 't inmiddels gebäörd. Neet good veur us statistieke, wel veur de encyclopedie. HaafLimbo 11 apr 2006 15:39 (CEST)

HerneumpBewirk

Iech höb miechzelf 'nen andere naom gegeve; es amtenaer kin iech dat mèt gebrukers die nog neet te väöl bewèrkinge höbbe. Vaan noe aof bin iech hei bekind es "Steinbach", zjus wie op de Nederlandse en Duitse Wikipedia en op nog e paar kleinekes. Iech höb naomelik veural in 't begin väöls te väöl versjèllende naome aongenómme en dat wèrk bij naoder inzien verwirrend. Op fy: gaon iech 'tzelfde laote doen. Veur de res heit iech meistal "Caesarion"; zeet ouch de interwiki's op mien gebrukerspaasj. 't Is mer tot g'r wèt mèt wee g'r te make höb ;-) Steinbach (vreuger HaafLimbo) 12 apr 2006 00:25 (CEST)