Wikipedia:Veurbehoud bie medische informatie

Veurbehoud bie medische informatie:

Belangriek bie 't leze van Wikipedia-artikele euver gezondheid en medische onderwerpe:

  • De informatie kènt onzjuus zin of onvolledig.
Wikipedia ontstaat uit bijdragen van vrijwilligers van wie niet (altijd) bekend is of zij over gekwalificeerde medische kennis beschikken.
De artikelen kunnen anoniem, en soms vanuit onbekende motieven gewijzigd worden.
Er kunnen onder medisch deskundigen nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in deze artikelen niet voorkomen.
Beschouw de artikelen in Wikipedia (of die van internet in het algemeen) nooit als enige of als zonder meer gezaghebbende bron van informatie over gezondheid en ziekte.
  • De artikele in Wikipedia zin gein vervanging veur 'n consultatie bie 'ne arts
Diepgaande medische kennis kan vanaf een bepaald niveau niet op een begrijpelijke manier worden overgebracht aan een breed lezerspubliek. De teksten kunnen u wellicht enige algemene kennis en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of zelf ingezette behandeling van - of verbandhoudend met - uw persoonlijke klachten of omstandigheden. Daarvoor moet u zich wenden tot uw behandelend arts.
  • Experimenteer neet mèt geneesmiddele.
Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot u zonder dat die zijn voorgeschreven door een erkende arts of aanbevolen zijn door een apotheker, afgezien van medicijnen die zijn toegelaten voor zelfmedicatie. Verander ook nooit zelf de dosering van aan u voorgeschreven medicijnen. Vraag hiervoor advies bij een apotheek of arts. Dit geldt ook voor alternatieve medicatie.
  • Zelf biedrage:
Binnen het boven geschetste kader kunnen de artikelen hopelijk bijdragen aan een beter algemeen begrip van gezondheid, ziekten en medische behandelingen. U wordt dan ook aangemoedigd om bij te dragen aan Wikipedia door leemtes aan te vullen en fouten te corrigeren.
Wel wordt van u gevraagd daarbij, meer dan bij andere artikelen, terughoudend te zijn.
Als u iets niet absoluut zeker weet: schrijf het dan niet op!
En als u iets heel stellig beweert, zorg dan zo veel mogelijk voor een goede bronvermelding.

Inhoud op Wikipedia.org of op ein van de andere projecte van de Wikimedia Foundation deent neet es medisch advies, basis veur medisch advies of op 'n andere meneer onderdeil van 't praktisere van de geneeskunde te waere gezeen.

Zuug ouch

bewirk