Hallo anoniem,

de höbs op drei kerteer tied 15 kier 'n paasj aongepas, en oeteindelik is alles weer perseis zo wie 't waor. Mesjien móste de vollegende kier dit mer neet mie op dees meneer doen? --Pahles 18 sep 2006 15:30 (CEST)

Hoi anoniem, es doe oet Ieëpe kumps (of oet 'n gehuch in de buurt) kèns doe mesjiens helpe um de sjuuste sjriefwies te bepale van de plaatsname van de gehuchte en buurtsjappe in Ieëpe. Dat höbs se vandaag al geprobeerd, en mesjiens höbbe veer waal 'n fout gemaak.

Vraog 1: ies 't kling of klein? vraog 2 ies 't Terpaorte of Terpaoëte (ao-klank mèt naosjlaag), ies Terpao(r)te mèt 'n r of zónder r? Gaere antwoord estebleef, dank alvas--Aelske 18 sep 2006 17:06 (CEST)


Ig koam oet Ieepe joa, bin doa gebore en getoge!! Ig wool inderdaad verenderinge derin aa bringe, mer umdat ig de links neet mie goot kreg, han ig wer alles in der orginele sjtaat truk gebraat. Antwoat op vroag 1: Ver zaage "kling" en neet "klein". Antwoat op vroag 2: Ver zaage "Terpoate" en neet "Terpoorte".

Gebrukersnaom registrere?Bewirk

Hoi, es te dèkser wèls wijzige, of aonvölle, kins te mesjiens beter diech registrere mèt 'ne gebrukersnaom.

Tip: maak iers alle wijziginge aof, veurdats te op "pazjena opsjlaon" kliks. Noe höbs te weer 11 klein wijziginge op tied vaan twintig minute gemaak! --Pahles 26 sep 2006 17:16 (CEST)


Ig han die tekst bie "Folkore" verendert in ut Ieëpesj, en noe zien ig dat dat alwer verendert is. Ig koam zelf oet Ieëpe en weet dus og ut bitste wies tu dat allemol mos sjrieve.

Der vroagt vur inge dea ut wilt verendere, ig don dat, en doanoa deut der ut zelf wer verendere. Dan ohf ig ut og neet mie te doe. Of der mot niks mie an andere vroage went dat tog ginge zeen hat

En dea link noa KPJ Epen moag der best loate sjtoë, dat is namelik og ing vereniging oet Ieëpe!!

Hoj anoniem, dat d'r aan dien teks veranderd weurt ies normaal op wikipedia; ederein maog namelik tekste bewèrke. Iech höb dao zelf get dinger oetgehaold die neet neutraal waore, en wiejer ies de sjpelling aangepas (kiek ins op Wikipedia:Sjpellingssjpiekpagina veur get informatie dao-euver). Bepaalde teikes dies diech gebruuks (biev. "ea") were in de Limburgse sjpelling (die van Veldeke, en ouch 't AGL) neet gebruuk. Ouch "oa" en "ao" zint neet 'tzelfde (de klank dae me bedoelt me "oa" ies zoaget wie de "oi" in 't Frans, me gebruuk dat in Valkeberg bieveurbeeld). Wat betref dae link nao KPJ: nei, dae laote veer neet sjtoon, die ander vereiniginge höbbe ouch geine externe link dao. En hae hoof al zeker neet zoa opvallend te zin (hooflèttersj en vèt). Iech houp dat iech 't e bietteke good oetgelag höb, en dats te begrieps woarum dien teks woort aangepas. Iech houp ouch dats te nog miè wils sjrieve hie op wikipedia, en dats te diech hiedoor neet liès wegjage. Vruntelike groete, cicero 27 sep 2006 12:04 (CEST)

Hoi, Ieëpenaer, Doe wèts natuurlik 't bèste wie se in 't Ieëpes moes kalle, meh sjrieve in de (Veldeke)sjpelling ies 'n ander zaak. Ander luuj moete dien teks ouch kènne leze, daorum ies die sjpelling zoa belangriek! Oet wats doe veranderd höbs kènne o.m. Cicero en iech (meistal) waal opmake wie dat 't gesjpeld moet weure. ut moet bv gewoon 't zin sjuus wie in 't Nederlands. Ouch voltooid deilwoorde zint 't zelfde es in 't Ned. Ich en durch moete mèt ch vanwege (ouch) wir 't bekènd woordbeeld. Vraog: Zègke ze in Ièpe hoof of haof tege 'n boerderie? Meh, 't geit um de taal, neet um de sjpelling! Bedank veur de hulp!--Aelske 27 sep 2006 12:45 (CEST)


Hie in Ieëpe zaage ver hoof.Dit is de euverlikpazjena veur 'ne anonieme gebroeker, dae nog gein account haet aangemak of dae 't neet gebroek. Daoveur gebroeke v'r 't IP adres om de gebroeker te identificere. Dat adres kint weure gedeild door versjeije gebroekers. As se 'ne anonieme gebroeker bis en de höbs 't geveul dat 'r onrelevante commentare aan dich gericht zint, kins se 't biste 'n account crëere of inlogge om toekomstige verwarring mit anger anoniem gebroekers te veurkómme.